Browsing: GMAT

GMAT (tiếng Anh là: Graduate Management Admission Test) được phát âm là G-mat /ˈdʒiːmæt/) là một bài thi linh hoạt được tiêu chuẩn hóa thực hiện trên máy tính với toán và tiếng Anh để đánh giá khả năng bẩm sinh thành công trong lĩnh vực học thuật bậc trên đại học