Chủ đề Exponential hay power function, thường không quá khó trong bài kiểm tra. Tuy nhiên, có thể không khó trong việc tính toán đơn lẻ, nhưng trong các bài toán về giải hệ phương trình, các bài toán này làm khá nhiều bạn mắc sai lầm. Các bạn có thể tham gia video dưới đây để nắm được những kiến thức cơ bản cũng như làm các bài tập nâng cao ở video 6 các bạn nhé.

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.