Bài thi GMAT (Graduate Management Admission Test) không giống với những bài thi mà bạn đã từng biết tới trong suốt quá trình học tập của bản thân. Đây là bài kiểm tra thích nghi trên máy tính được thiết kế đặc biệt để đo lường khả năng ngôn ngữ, toán học và viết của sinh viên tiềm năng muốn theo học ngành quản trị kinh doanh sau đại học (chương trình MBA).

Bài thi GMAT gồm 4 phần, và bạn sẽ nhận được điểm của từng phần. Tổng điểm bài thi GMAT nằm trong thang điểm từ 200- 800, và dựa vào kết quả của 2 phần: Verbal và Quantitative.

Các phần thi

Phần thi Thời gian Định dạng
Analytical Writing Assessment 30 phút 1 bài luận
Integrated Reasoning 30 phút 12 câu hỏi
Quantitative 75 phút 37 câu hỏi
Verbal 75 phút 41 câu hỏi

Thông tin cơ bản

Các phần thi

Các mẹo hay để ôn thi GMAT

Bạn đã sẵn sàng để ôn luyện chưa? Rèn luyện những kỹ năng của bạn bằng những mẹo sau:

Xem thông tin chi tiết về khóa luyện thi GMAT tại Clever Academy sử dụng giáo trình độc quyền từ Tập đoàn Kaplan.

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.