Trong tiếng anh dành cho toán, có rất nhiều chủ đề với nhiều dạng bài tập khác nhau. Việc bắt đầu làm quen với các chủ đề trong toán bằng tiếng anh sẽ là cách tiếp cận đơn giản nhất đến hầu hết các bạn đang bắt đầu dùng tiếng anh cho Toán. Video này xin chia sẻ cho bạn những điều cơ bản đó bằng hình thức học vô cùng trực quan.

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.