Áp Dụng Factorising Vào Giải Quadratic Equation Trong Toán A Level Và IB

0

Các Kĩ Thuật Tính Đặc Biệt Của Quadratic Equation bao gồm sub-variable rồi kĩ thuật Factorisation. Tất nhiên nhiều bạn đã học nó trước đây, nhưng mình tin là nhiều bạn cũng đã quên nó rồi. Vậy vai trò của video này không phải là dạy mà chỉ đơn giản Revise lại giúp bạn kiến thức thôi. Trải nghiệm video nhé.

Share.

Comments are closed.