Các Ứng Dụng Thường Gặp Của UNIT CIRCLE Trong Trigonometry Của A Level Và IB

0

Đã học về Trigonometry thì phải hiểu về Unit Circle. Bên cạnh việc hiểu về quadrant, solve equation, hiểu đúng sine, cos và các công thức đi kèm, Unit Circle còn có nhiều giá trị mở rộng hơn nữa giúp bạn nhanh chóng nắm bắt kiến thức của Trigonometry.

Share.

Comments are closed.