Browsing: GRE

The Graduate Record Examination (GRE) là bài kiểm tra tiểu chuẩn được sử dụng trong việc xét điều kiện nhập học sau đại học (Master hoặc PhD) ở các chuyên ngành khoa học tự nhiên và khoa học xã hội (trừ Y, Dược, Luật) tại Mỹ.

GRE Tổng quan kì thi GRE
0

The Graduate Record Examination (GRE) là bài kiểm tra tiểu chuẩn được sử dụng trong…