Browsing: Học AS – A Level

Học AS – A Level Học Phần Toán là một chương trình học tập của Happymath nhằm hỗ trợ các bạn đang học chương trình IGCSE dự bị đại học. Đây là chương trình học khó, đòi hỏi học sinh phải tập trung và chăm chỉ trong thời gian dài mới có được kết quả tốt để vào đại học.

Chương trình phổ thông Cambridge là chương trình dạy và cấp bằng các môn cơ bản tại phổ thông chịu sự quản lý của Hội đồng Khảo thí quốc tế Cambridge (CIE), được lưu hành trên toàn cầu dưới hình thức nhượng quyền thương mại. Chương trình gồm Cambridge tiểu học, Cambridge THCS và Cambridge IGCSE.

Học Phần toán của A Level gồm Pure Math 1, Pure Math 2 3 , Mechanics, Statistics, mỗi học phần có thể học trong 1 2 học kì với mức độ khó tăng dần. Học Sinh Không chỉ cần tốt tiếng anh mà còn phải thành thạo các kĩ năng cơ bản và nâng cao trong toán.

1 2 3 14