Browsing: Luyện Thi SSAT

Luyện thi SSAT đòi hỏi thời gian chuẩn bị và quá trình luyện tập khá vất vả dành cho các bạn học sinh cấp 2 mong muốn học tập tại Mỹ. Thi SSAT gồm 3 phần thi, Happymath hi vọng sẽ giúp các bạn vượt qua học phần thi MATH một các hiệu quả.

Secondary School Admission Test, hay SSAT, là một kỳ thi đầu vào được chuẩn hóa dành cho các học sinh từ lớp 5-11 vào học các trường cấp 2, 3 tư thục tại Hoa Kỳ.

Luyện thi SSAT học phần toán gồm nhiều chủ đề trong toán học. Đa số các chủ đề này học sinh lớp 9 đã học tại chương trình Việt Nam, nhưng một vài chủ đề trong SSAT các bạn học sinh lại chưa được học tập và thực hành vì các chủ đề này chỉ nằm trong chương trình học của Mỹ.