Browsing: toán tiếng anh lớp 1

Toán tiếng anh lớp 1 là sản phẩm Happymath mong muốn chia sẻ với các bạn học sinh mong muốn học tập toán bằng tiếng anh trong chương trình học tập lớp 1.
Sản phẩm giáo dục thông minh đánh vào cách học bằng tiếng anh hoàn toán mới lạ, khởi đầu là môn toán bằng tiếng anh. Khi tham gia học tập, các bạn sẽ học tập bằng cả tiếng anh và tiếng anh, học theo hình thức online, vô cùn chủ động thời gian cho ba mẹ có thể theo sát lịch học của con và cùng con học tập mỗi ngày.

Bố cục bài giảng dễ hiểu , thông minh và sáng tạo mang lại cảm giác mới lạ cho người học. Toán tiếng anh lớp 1 tự hào là một trong các sản phẩm nổi bật của Happymath trong chuỗi chương trình dạy toán bằng tiếng anh cho học sinh Việt Nam.