Chinh Phục Growth Rate Trong Toán SAT Như Thế Nào?

0

Trong chương trình quốc tế, các bạn sẽ làm quen với kiến thức Simple Interest và Compound Interest, lý thuyết của phần này sẽ là một thông tin vô cùng quan trọng để giải các bài tập về Percent trong toán SAT. Trong bộ video về Percent này, mình sẽ chia sẻ với các bạn các kiến thức cơ bản và nâng cao giúp bạn áp dụng trực tiếp bài thi và cả bài tập trên lớp nữa đấy.

Share.

Comments are closed.