Giải Nhanh Integration Trong Toán A Level Và IB

0

Giải Nhanh Integration Như Thế Nào? Chiêu này được tổng hợp nhanh trong hơn 3 phút của video. Chia sẻ cách tính nhanh và một cách hiểu hoàn toàn khác về cách Integration mà bạn từng được hiểu nó trên lớp. Không dễ chút nào nhưng nếu bạn nắm và thạo được cách này. Bạn sẽ tiết kiệm 90% thời gian làm bài Integration này.

Share.

Comments are closed.