GMAT

Math Tutor For A LEVEL – IB program – IGCSE

0

My name is Anh Duc Nguyen, Math instructor for students studying international program, and founder of HappyMath. Parents have visited my website having different purposes, thus I think that it will be useful to write an article about all the subjects that I am teaching, as well as my teaching method. ABOUT ME I started tutoring in 2008 while still pursuing a degree from Hanoi University of Science and Technology. In 2012, I started teaching Math (in English) for students from Singapore International School (SIS) following IGCSE program, and later extended to different programs such as A Level and IB.…

LUYỆN ONLINE TOÁN QUỐC TẾ TẠI ANH – MỸ – ÚC – BALAN

0

Mình là Nguyễn Anh Đức, giáo viên dạy Math cho các bạn học sinh theo học chương trình toán quốc tế, đồng thời là Founder của HappyMath. Nhiều vị phụ huynh đã biết đến website của mình với nhiều nhu cầu khác nhau, nên mình xin được viết một bài tổng quát cho các môn mình đang dạy, cách thức và phương pháp đào tạo của mình. ABOUT ME Mình  bắt đầu dạy gia sư từ năm 2008 khi đang học trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội, đến năm 2012 thì bắt đầu dạy toán ( bằng tiếng anh…

CẤU TRÚC VERBAL – ĐỀ THI GMAT – HAPPYMATH

0

Verbal Thời gian: 75 phút Cấu trúc: 41 câu hỏi Mục đích: Kiểm tra kỹ năng đọc hiểu, ngữ pháp, lý luận Phần ngôn ngữ của GMAT được thiết kế để kiểm tra các tiêu chuẩn kỹ năng viết bài luận bằng tiếng Anh, lập luận phân tích và khả năng đọc hiểu của bạn. Phần này bao gồm 3 kiểu câu hỏi: lý luận phê bình, sửa lỗi câu và đọc hiểu. Critical Reasoning là gì? Phần này kiểm tra các kỹ năng liên quan trong việc đánh giá, lập luận cũng như xây dựng kế hoạch hành động.…

CẤU TRÚC INTEGRATED REASONING – ĐỀ THI GMAT

0

Integrated Reasoning Thời gian: 30 phút Cấu trúc: 12 câu hỏi, một số câu có nhiều phần Mục đích: Kiểm tra khả năng giải quyết các vấn đề phức tạp bằng cách sử dụng các dữ liệu được cho sẵn Kiểu câu hỏi của dạng bài này được thiết kế tương tự như những vấn đề bạn sẽ gặp phải ở các trường kinh tế và trong sự nghiệp của bạn. Phần IR là phần duy nhất trong bài thi GMAT cung cấp cho bạn một máy tính toán ngay trên màn hình máy tính- nhưng đừng quá dựa dẫm…

GMAT: ANALYTICAL WRITING ASSESSMENT

0

Thời gian: 30 phút Cấu trúc: 1 bài luận Mục đích: Kiểm tra khả năng phân tích bài tranh luận Phần thi AWA của bài thi GMAT giúp các trường kinh tế phân tích kỹ năng viết luận văn của sinh viên. Điểm của phần này được tính riêng biệt với thang điểm 200-800 nói trên. Bài thi viết luận được đánh thang điểm từ 0-6, tăng 0.5 điểm một và dựa trên cơ sở là điểm người chấm và điểm máy chấm. Kết quả cuối cùng là trung bình của hai điểm này. Phân tích một Luận điểm Kiểu…

CẤU TRÚC GMAT – PHẦN THI QUANTITATIVE

0

Quantitative Thời gian: 75 phút Cấu trúc: 37 câu hỏi Mục đích: Kiểm tra kỹ năng về số học, đại số, hình học Phần toán học của GMAT được thiết kế để kiểm tra kiến thức toán học của bạn ở các phần cơ bản, bao gồm số học, đại số và hình học. Phần này bao gồm 2 loại câu hỏi: Data Sufficiency và Problem Solving. Data Sufficiency là gì? Phần này chứa một câu hỏi với hai trạng thái. Công việc của bạn là xác định liệu các trạng thái này có cung cấp đủ dữ liệu để…

TỔNG QUAN CẤU TRÚC ĐỀ THI GMAT

0

Bài thi GMAT (Graduate Management Admission Test) không giống với những bài thi mà bạn đã từng biết tới trong suốt quá trình học tập của bản thân. Đây là bài kiểm tra thích nghi trên máy tính được thiết kế đặc biệt để đo lường khả năng ngôn ngữ, toán học và viết của sinh viên tiềm năng muốn theo học ngành quản trị kinh doanh sau đại học (chương trình MBA). Bài thi GMAT gồm 4 phần, và bạn sẽ nhận được điểm của từng phần. Tổng điểm bài thi GMAT nằm trong thang điểm từ 200- 800,…

Tổng quan kì thi GMAT

0

Bài thi GMAT (Graduate Management Admission Test) là một trong những yêu cầu bắt buộc cho các thí sinh ở hơn 1000 trường kinh doanh trên toàn thế giới. Theo tổ chức GMAC (Graduate Management Admission Council)-đơn vị thi đề bài test : “GMAT được thiết kế đặc biệt để đo lường khả năng ngôn ngữ, toán học và khả năng viết cho việc học kinh doanh sau đại học”. Bài thi GMAT được viết trên ngôn ngữ là tiếng Anh và được chia làm các phần như sau: Analytical Writing Assessment: 1 bài tiểu luận dài khoảng 30 phút…