Hiểu Nhanh Về Increasing Và Decreasing Trong Toán A Level và IB

0

Tính Lên Xuống của Function đôi lúc không cần phải vẽ hình cũng có thể biết được. Đó là ứng dụng thứ 2 của Differentiation. Chỉ cần biết xét tính Increasing và decreasing bạn có thể biết function đang đi lên hay đi xuống ở giá trị x nào.

Share.

Comments are closed.