Luyện Cách Tính Trong Standard Deviation Trong Toán A Level Và IB

0

Luyện Tính Standard Deviation Bao Nhiêu Lần Là Đủ? Nếu thực hành đếm lần thì dù 100 lần sợ là cũng không đủ. Nếu thực hành ít lần mà tập trung để hiểu bài từng ví dụ một thì chỉ cần 5-10 bài là thạo. Video này không thực hành cùng bạn 100 lần đâu. Video giúp bạn hiểu theo cách kia cơ. Làm ít nhưng hiểu sâu và cẩn thận từng bước tính.

Share.

Comments are closed.