Luyện Tập Mean Mode Median Toán A Level Statistics Phần 3

0

Chương trình luyện toán a level chủ đề Statistics của các bạn đã đi qua 2 buổi học. Hôm nay, chúng ta sẽ dành thời gian để luyện tập các dạng bài tập. Đây là nội dung liên quan đến bài thi nên các bạn cần tập trung nghe giảng để hiểu về nội dung mới nhé. Cùng bắt đầu vào bài nào.

Luyện Tập Mean Mode Median Toán A Level Statistics Phần 3

Luyện Tập Mean Mode Median Toán A Level Statistics Phần 3

Khái quát về nội dung Mean Mode Median Toán A Level

Luyện toán a level phần Statistics sẽ bắt đầu với những nội dung cơ bản về lý thuyết. Chúng ta đã được giới thiệu về kiến thức này rồi, nhưng thầy vẫn đặc biệt nhắc lại để các bạn có thể hiểu bài toàn diện. Phần này chủ yếu liên quan đến tính toán thống kê. Chú ý nghe thật kỹ bài giảng và trang bị cho mình những nội dung cần nhớ của mean, mode và median trong Statistics. Trước khi đi vào luyện tập ứng dụng, các bạn cần nắm chắc lý thuyết chính.

Luyện tập Mean Mode Median trong Toán A Level

Sau khi đã hiểu về phần lý thuyết luyện toán a level chủ đề Statistics, chúng ta bước vào phần ứng dụng. Bài học này chủ yếu là làm các dạng bài tập. Trong đó có cả những đề thi từ các năm trước nữa. Từ những công thức đã học, các bạn có thể luyện giải nhiều dạng toán. Hãy luyện tập thật chăm chỉ để sẵn sàng bước vào phòng thi với những kiến thức chắc chắn phần này.

Video xem bài giảng luyện tập mean mode và median trong Statistics

Chúng ta vừa học xong bài Toán a level luyện tập mean mode và median trong Statistics. Nắm chắc bài để chuẩn bị cho những kỳ thi sắp tới thật tốt. Đón xem chuỗi video tiếp theo tại Happymath nhé.

Share.

Comments are closed.