Luyện Toán A Level – Chain Rule của Differentiation

Chào mừng các bạn đã trở lại với chương trình luyện toán a level. Buổi học hôm nay sẽ là về chủ đề Chain Rule của DIF. Đây là học phần cuối cùng về nội dung Differentiation. Trong suốt quá trình học vừa qua các bạn đã rất cố gắng. Chúng ta chỉ còn một chút thôi là có thể sẵn sàng cho các bài kiểm tra rồi. Cùng vào bài ngay nào.

Luyện Toán A Level - Chain Rule của Differentiation

Luyện Toán A Level – Chain Rule của Differentiation

Giới thiệu Chain Rule của DIF trong luyện toán a level

Mở đầu luyện toán a level về Chain Rule của DIF là lý thuyết chính. Đây tuy là bài cuối nhưng cũng là học phần quan trọng trong Differentiation. Nó sẽ có một cấu trúc lạ hơn so với những dạng toán trước đã học. Chúng ta cần đi từng bước để có thể hiểu được cách làm một cách cụ thể. Lần lượt đi qua những mục cần tìm hiểu, các bạn sẽ nắm được nội dung chính của bài học.

Luyện tập toán a level phần Chain Rule của DIF

Đi vào làm bài tập luyện toán a level, các bạn sẽ được học về những ứng dụng thực tế. Thầy sẽ hướng dẫn thật kỹ để giải một bài toán từ những công thức đã học. Những ví dụ minh họa trong Chain Rule của DIF sẽ giúp các bạn dễ nhớ bài hơn. Mức độ của bài sẽ dần được nâng cao lên. Dù hơi phức tạp nhưng vẫn áp dụng những công thức đã học vào bài thôi. Nhớ ghi chép bài đầy đủ và luyện tập chăm chỉ nhé.

Video bài luyện Toán a level Chain Rule của DIF

Chúng ta vừa học bài luyện Toán a level Chain Rule của DIF. Các bạn hãy xem kỹ video bài học để chuẩn bị cho những bài kiểm tra sắp tới. Đón xem chuỗi video tiếp theo tại Happymath nhé.

Share.

Comments are closed.