Luyện Toán A Level Differentiation Phần 2 – Lập Phương Trình Cho Tangent

0

Buổi luyện toán a level trước chúng ta đã nắm được nội dung cơ bản trong bộ bài học mới về Differentiation. Hôm nay các bạn sẽ tiếp tục với bài giảng số 2 của chủ đề này. Tính ứng dụng đầu tiên của Differentiation là lập phương trình cho Tangent. Bài học sẽ hướng dẫn chúng ta các bước để có thể làm được dạng bài này. Cùng bắt đầu bài học nào.

Luyện Toán A Level Differentiation Phần 2 - Lập Phương Trình Cho Tangent

Luyện Toán A Level Differentiation Phần 2 – Lập Phương Trình Cho Tangent

Lý thuyết lập phương trình cho Tangent trong toán a level

Mở đầu bài luyện toán a level chủ đề này là mục tóm gọn nội dung chính về lý thuyết. Đây là học phần nhỏ trong chủ đề lớn Differentiation. Chúng ta cần đi từng bước để có thể hiểu được cách làm từng phần một cách khoa học. Liên hệ với những kiến thức đã học buổi trước, thầy nhắc lại qua những phần cơ bản. Lần lượt đi qua những mục cần tìm hiểu, các bạn sẽ nắm được nội dung chính của bài học.

Luyện tập toán a level lập phương trình cho Tangent

Đi vào phần chính của bài luyện toán a level, các bạn sẽ được học về những ứng dụng thực tế. Thầy sẽ hướng dẫn từng bước cụ thể để giải một bài toán từ những công thức đã học. Những ví dụ minh họa trong video được trình bày rõ ràng thông qua các hình vẽ. Độ khó của bài sẽ dần được nâng lên. Hãy ghi chép bài đầy đủ và luyện tập chăm chỉ nhé.

Xem video bài luyện Toán a level Lập Phương Trình Cho Tangent

Chúng ta vừa đi qua bài luyện Toán a level chủ đề Differentiation phần 2. Các bạn hãy xem kỹ video bài học để chuẩn bị cho ứng dụng luyện tập sắp tới. Đón xem chuỗi video tiếp theo tại Happymath nhé.

Share.

Comments are closed.