Lý Thuyết Chủ Đề SOLVING EQUATION Trong Toán Tiếng Anh 6

Học phần tiếp theo trong khóa học online Toán tiếng Anh 6 sẽ là chủ đề giải phương trình – Solving Equation. Trước khi vào làm bài tập cụ thể, các bạn cần hiểu về những kiến thức lý thuyết cơ bản của chủ đề này.

Chúng ta có thể kết hợp nghe giảng trên lớp và xem video tại HappyMath về giải phương trình để đạt hiệu quả hiểu bài tốt nhất.

toán tiếng anh lớp 6 solving equation - LÝ THUYẾT online giải phương trình

toán tiếng anh lớp 6 solving equation – LÝ THUYẾT online giải phương trình

Phương pháp giải phương trình trong Toán tiếng Anh 6

Giải phương trình là một trong những nền tảng kiến thức xuyên suốt chương trình học Toán tiếng Anh 6 trung học. Bài giảng này sẽ giúp các bạn nắm được phương pháp giải các dạng bài cơ bản. Từ giải phương trình một bước với những phép tính liên quan đến phép cộng, trừ, nhân, chia. Mức độ phức tạp cũng dần được nâng cao lên giải theo nhiều bước, các bạn chú ý tính toán cẩn thận để ra kết quả chính xác.

Word Problem trong Toán tiếng Anh 6

Đây là phần kiến thức rất thú vị trong Toán tiếng Anh 6. Dạng bài tập liên quan là câu hỏi ngắn so sánh được đưa ra, từ Word problem tạo ra một Equation. Các bạn nên chú ý nội dung lý thuyết này vì đã có một số câu hỏi Word problem xuất hiện trong đề thi Toán tiếng Anh quốc tế. Nếu có gặp phải dạng bài này chúng ta sẽ biết cách làm để lấy điểm dễ dàng.

Video bài giảng lý thuyết chi tiết chủ đề giải phương trình – Solving Equation Toán tiếng Anh 6

Trên đây là phần lý thuyết cơ bản trong bài học này.  Các bạn nhớ đón xem chuỗi khóa học online Toán tiếng Anh lớp 6 và chuẩn bị cho buổi học bài tập tiếp theo nhé.

Share.

Comments are closed.