Lý Thuyết Cơ Bản Completing The Square Toán A Level

Chuỗi bài giảng online học Toán a level kỳ này sẽ mở đầu nội dung học hoàn toàn mới. Chúng ta sẽ làm quen với chương trình Toán học A level. Phần học mới này có khá nhiều học phần. Bài học hôm nay thầy sẽ giới thiệu chủ đề Completing The Square và cách ứng dụng làm bài của nó trong toán học.

Lý Thuyết Cơ Bản Completing The Square Toán A Level

Lý Thuyết Cơ Bản Completing The Square Toán A Level

Định nghĩa về Completing The Square Toán a level

Mở đầu về chủ đề Completing The Square trong Toán a level, thầy sẽ giới thiệu lý thuyết bài học. Có thể bạn đầu chúng ta còn chưa quen với kiến thức mới này. Các bạn hãy chú ý nghe giảng để hiểu bài. Và nhớ ghi chép lại những kiến thức thầy lưu ý bằng bút đỏ và xanh trên màn hình video nhé. Sau khi hiểu kỹ về phần định nghĩa chúng ta sẽ cùng bước vào thực hành 3 dạng bài Toán tiếng Anh này nhé.

Ứng dụng Completing The Square Toán a level

Trước khi đi vào làm bài tập Toán a level chi tiết, chúng ta sẽ được xem qua những ví dụ. Đây là bước đệm quan trọng để chúng ta có thể hiểu phương pháp ứng dụng kiến thức đã học vào luyện tập. Thầy sẽ đưa ra các câu hỏi của 3 dạng toán, các bạn có thể tạm dừng video để thực hành. Tiếp theo, hãy bật tiếp nội dung bài giảng Toán tiếng Anh để xem cách chữa bài của thầy và đối chiếu kết quả.

Chúng ta cùng theo dõi bài giảng chi tiết Completing The Square Phần 1 Học Toán a level

Trong các bài học tiếp theo của chuỗi video học Toán a level, chúng ta sẽ mở rộng phần ứng dụng của Completing The Square. Các bạn đừng quên đón xem các bài giảng tới của Happymath nhé.

Share.

Comments are closed.