Lý Thuyết Về Exponent – Lũy Thừa Toán Tiếng Anh Lớp 6

Mở đầu học phần số ba trong chuỗi bài giảng online Toán tiếng Anh lớp 6 là bài học về Exponent – Lũy Thừa. Trước khi đi vào làm bài tập và test kiến thức, các bạn học sinh cần nắm vững lý thuyết phần này. Cùng tìm hiểu những kiến thức cơ bản về chủ đề LUỸ THỪA trong Toán tiếng Anh nhé.

Toán Tiếng anh lớp 6 khái niệm số mũ

Toán Tiếng anh lớp 6 khái niệm số mũ

Phép nhân trong Toán tiếng Anh lớp 6 (multiplication)

Bốn phép tính cơ bản trong Toán tiếng Anh lớp 6 mà chúng ta học: Cộng, trừ, nhân và chia. Phép cộng và trừ đã có trong học phần trước, giờ các bạn sẽ được học tiếp về phép nhân (multiplication). Các thành phần của một phép nhân là thừa số (factor) và kết quả gọi là tích số (product). Thầy sẽ đưa ra các dạng bài tập để các bạn luyện tập.

Phép chia trong Toán tiếng Anh lớp 6 (division)

Toán tiếng Anh lớp 6 phần này sẽ giúp các bạn nắm được lý thuyết về phép chia. Bao gồm: số bị chia (dividend), số chia (divisor) và kết quả gọi là thương (quotient). Sau khi nghe giảng về lý thuyết, thầy sẽ tiếp tục ra các bài tập Toán tiếng Anh. Các bạn hãy ấn tạm dừng video và dành khoảng một phút ghi lại bài để luyện tập trước khi tiếp tục nhé.

Chi tiết bài học Toán tiếng Anh lớp 6 trong video Happymath

Thầy cũng sẽ giới thiệu về số mũ và đưa ra khái niệm về Exponent – lũy thừa trong Toán tiếng Anh. Liên hệ với những kiến thức đã học, các bạn có thể tự giải được nhiều dạng bài tập. Video bài giảng sẽ hướng dẫn chi tiết cách đọc và viết những ký hiệu Toán học bằng tiếng Anh để các bạn nắm vững từ vựng hơn. Đồng thời, bắt đầu từ những câu có cấu trúc cơ bản học sinh cũng sẽ học được cách hành văn tốt hơn. Đừng quên theo dõi những bài học tiếp theo từ Happymath.

Share.

Comments are closed.