Minh Hoạ Cách Hiểu Đúng Về Binormial Distribution Trong Toán A Level IB

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ví dụ về cách hiểu nhanh dạng bài Binomial Distribution. Lý thuyết của Binomial Distribution không quá khó, nhưng nó chỉ dễ hơn khi bạn hiểu về cách làm và thực hành. Tóm lại là bạn thực hành càng nhiều càng tốt.Hãy xem video này và bạn sẽ có nhiều cơ hôi làm các bài tập khác nhanh hơn thay vì phải tự nghiên cứu từ đầu một mình nhé.

Share.

Comments are closed.