Puremath 2 – Integrate Trigonometry – Học Toán A Level

Bài giảng luyện toán a level đã trở lại với các bạn. Học phần Trigonometry đã học cho chúng ta một lượng kiến thức khá ổn để bước vào chủ đề mới này. Hôm nay các bạn sẽ đi vào chuyên sâu hơn trong Puremath 2. Video bài giảng này giới thiệu Integrate Trigonometry. Đây là một video học tương đối dài, chúng ta cần tập trung để theo kịp nội dung bài. Cùng bắt đầu vào bài nào.

Giới thiệu về Integrate Trigonometry trong luyện toán a level

Phần đầu tiên nội dung Puremath 2 của toán a level chúng ta sẽ được giới thiệu tổng quát về bài. Trong phần Trigonometry đã học chúng ta đã học cách biến đổi sin, cos. Bài hôm nay chuyên sâu Integrate Trigonometry hơn. Các bạn hoàn toàn có thể áp dụng những kiến thức đã học để giải bài tập dạng này. Thầy sẽ nhấn mạnh những ý trọng tâm trong việc giải toán dạng này cho các bạn.

Ứng dụng Integrate Trigonometry trong luyện toán a level

Luyện toán a level sẽ tiếp tục bài giảng với phần ứng dụng Integrate Trigonometry. Các ví dụ minh họa trực quan sẽ giúp chúng ta hình dung được cụ thể dạng bài cơ bản. Sau khi đã nghe hướng dẫn trong video là bắt đầu tập trung giải bài tập được rồi. Từ cơ bản đến nâng cao mỗi dạng đều cần những bước giải cẩn thận. Các bạn nhớ đối chiếu lại kết quả với đáp án của thầy. Hãy chú ý đọc kỹ đề để không mắc lỗi khi luyện tập nhé.

Video bài giảng phần Integrate Trigonometry

Chúng ta vừa hoàn thành bài luyện Toán a level về Integrate Trigonometry. Để chuẩn bị tốt cho bài kiểm tra, các bạn hãy làm bài thật chăm chỉ. Đón xem chuỗi video tiếp theo tại Happymath nhé.

Share.

Comments are closed.