Đính Kèm EMAIL VÀ SỐ ĐIỆN THOẠI Trong Nội Dung Chuyển Khoản

Ngân Hàng:            VIETCOMBANK

Số Tài Khoản:        001100.302.3585

Chủ Tài Khoản:     NGUYỄN ANH ĐỨC

Nội Dung:             Email + Số Điện Thoại + ebook hoặc khoá học muốn mua.

Hotline Tư Vấn : 0963.29.6388

Share.

Comments are closed.