Thực Hành Đề Thi Arithmetic Sequences Trong toán A Level Và IB

0

Thực Hành Đề Thi Chủ Đề Sequences. Vài bài đầu tiên bạn sẽ khó hiểu cách làm nhưng nếu làm khoảng 5 bài thì sẽ thấy nhiều điểm chung ngay. Toán học là thế, thiên về áp dụng công thức, bạn làm và tìm cách làm chung giải quyết nhiều bài tập. Bạn chỉ cần nhớ ít dạng thôi nhưng làm được rất nhiều bài tập.

Share.

Comments are closed.