Thực Hành Tính Geometric Nhanh Trong Toán A Level Và IB

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Làm Thế Nào Để Xử Lý Hiệu Quả Bài Thi Chủ Đề Sequences? Vài bài đầu tiên bạn sẽ khó hiểu cách làm nhưng nếu làm khoảng 5 bài thì sẽ thầy nhiều điểm chung ngay. Toán học là thế, thiên về áp dụng công thức, bạn làm và tìm cách làm chung giải quyết nhiều bạn tập. Bạn chỉ cần nhớ ít dạng thôi nhưng làm được rất nhiều bài tập.

Share.

Comments are closed.