Thực Hành Tra Bảng Ngược Trong Normal Distribution Toán A Level Và IB

0

Học về Normal bạn sẽ phải học cả thuận và đảo từ bảng số liệu được phát. Làm thế nào để sử dụng bảng đó theo chiều ngược ( inversely way) để truy ngược lại số z trong statistics. Ý nghĩa các cột theo chiều ngược có gì đặc biệt? Có cần học thuộc lòng một vài trường hợp cụ thể không? Haizz, hãy xem video rồi mình sẽ nhận ra ngay thôi.

Share.

Comments are closed.