Tính Bên Trái Mean Trong Normal Distribution Toán A Level IB

0

Bạn có biết cách tính Pro trong Normal Distribution ??? Thực hành càng nhiều kèm theo áp dụng lý thuyết đúng bản chất , bạn sẽ nhanh chóng chinh phục các bài tập trong đề thi thật. Video này giúp bạn cùng thực hành một bài toán điển hình trong toán Normal Distribution cùng giảng viên Nguyễn Anh Đức.

Share.

Comments are closed.