Hệ IGCSE

Luyện Đề Thi IGCSE – S16 42 – Câu 1

0

IGCSE là Chương trình học Quốc Tế Hệ Cambridge với nhiều môn học bằng tiếng anh. Trong video này chúng ta sẽ cùng nhau chữa bài tập —- đề thi năm 2016. Đừng quên ghi chép lại bài học để mình có thể review lại kiến thức nhanh các bạn nhé. Chúc Các Bạn Đạt Điểm Tốt Trong Kì Thi Sắp Tới.

Share.

Luyện Đề Thi IGCSE – S16 43 – Câu 1

0

IGCSE là Chương trình học Quốc Tế Hệ Cambridge với nhiều môn học bằng tiếng anh. Trong video này chúng ta sẽ cùng nhau chữa bài tập —- đề thi năm 2016. Đừng quên ghi chép lại bài học để mình có thể review lại kiến thức nhanh các bạn nhé. Chúc Các Bạn Đạt Điểm Tốt Trong Kì Thi Sắp Tới.

Share.

Luyện Đề thi IGCSE – S16 41 – Câu 1

0

IGCSE là Chương trình học Quốc Tế Hệ Cambridge với nhiều môn học bằng tiếng anh. Trong video này chúng ta sẽ cùng nhau chữa bài tập —- đề thi năm 2016. Đừng quên ghi chép lại bài học để mình có thể review lại kiến thức nhanh các bạn nhé. Chúc Các Bạn Đạt Điểm Tốt Trong Kì Thi Sắp Tới.

Share.

Luyện Đề IGCSE – W16 41 – Câu 2

0

IGCSE là Chương trình học Quốc Tế Hệ Cambridge với nhiều môn học bằng tiếng anh. Trong video này chúng ta sẽ cùng nhau chữa bài tập —- đề thi năm 2016. Đừng quên ghi chép lại bài học để mình có thể review lại kiến thức nhanh các bạn nhé. Chúc Các Bạn Đạt Điểm Tốt Trong Kì Thi Sắp Tới.

Share.

Luyện Tập Power Numbers Nâng Cao Trong Toán SAT

0

Power numbers có khá nhiều bạn thành thạo chủ đề này. Tuy nhiên, một vài dạng bài Power kết hợp identities của Algebra thì nhiều bạn còn lúng túng. Trong video này, mình sẽ chia sẻ với các bạn một vài kĩ thuật giúp các bạn có thể giải quyết nhiều bài tập nhất trong kì thi SAT sắp tới về chủ đề Power Numbers nhé.

Share.

Luyện Đề IGCSE – W16 42 – Câu 2

0

IGCSE là Chương trình học Quốc Tế Hệ Cambridge với nhiều môn học bằng tiếng anh. Trong video này chúng ta sẽ cùng nhau chữa bài tập —- đề thi năm 2016. Đừng quên ghi chép lại bài học để mình có thể review lại kiến thức nhanh các bạn nhé. Chúc Các Bạn Đạt Điểm Tốt Trong Kì Thi Sắp Tới.

Share.

Hiểu Nhanh Chủ Đề Polynomial Division Trong Toán SAT

0

Trong chủ đề của Polynomial Các bạn sẽ phải làm quen với dạng toán Division của nhiều Algebraic Expression với nhau. Tiếng việt chia đa thức cho đa thức. Rồi các bài toán liên quan đến Rational Expression. Bài Toán về Remainder Theorem. Khá nhiều vấn đề khó khăn đòi hỏi bạn phải làm bài tập nhiều và hiểu thật sâu về lý thuyết. Trong bộ video này, mình sẽ cùng các bạn làm quen với các kiến thức cơ bản trong chuỗi bài tập về chủ đề này nhé.

Share.

Luyện Đề IGCSE – W16 43 – Câu 2

0

IGCSE là Chương trình học Quốc Tế Hệ Cambridge với nhiều môn học bằng tiếng anh. Trong video này chúng ta sẽ cùng nhau chữa bài tập —- đề thi năm 2016. Đừng quên ghi chép lại bài học để mình có thể review lại kiến thức nhanh các bạn nhé. Chúc Các Bạn Đạt Điểm Tốt Trong Kì Thi Sắp Tới.

Share.

Luyện Tập Bài Growth Rate Trong Toán SAT

0

Trong chương trình quốc tế, các bạn sẽ làm quen với kiến thức Simple Interest và Compound Interest, lý thuyết của phần này sẽ là một thông tin vô cùng quan trọng để giải các bài tập về Percent trong toán SAT. Trong bộ video về Percent này, mình sẽ chia sẻ với các bạn các kiến thức cơ bản và nâng cao giúp bạn áp dụng trực tiếp bài thi và cả bài tập trên lớp nữa đấy.

Share.

Luyện Đề Thi IGCSE – S16 42 – Câu 2

0

IGCSE là Chương trình học Quốc Tế Hệ Cambridge với nhiều môn học bằng tiếng anh. Trong video này chúng ta sẽ cùng nhau chữa bài tập —- đề thi năm 2016. Đừng quên ghi chép lại bài học để mình có thể review lại kiến thức nhanh các bạn nhé. Chúc Các Bạn Đạt Điểm Tốt Trong Kì Thi Sắp Tới.

Share.

Luyện Đề Thi IGCSE – S16 43 – Câu 2

0

IGCSE là Chương trình học Quốc Tế Hệ Cambridge với nhiều môn học bằng tiếng anh. Trong video này chúng ta sẽ cùng nhau chữa bài tập —- đề thi năm 2016. Đừng quên ghi chép lại bài học để mình có thể review lại kiến thức nhanh các bạn nhé. Chúc Các Bạn Đạt Điểm Tốt Trong Kì Thi Sắp Tới.

Share.

Luyện Đề thi IGCSE – S16 41 – Câu 2

0

IGCSE là Chương trình học Quốc Tế Hệ Cambridge với nhiều môn học bằng tiếng anh. Trong video này chúng ta sẽ cùng nhau chữa bài tập —- đề thi năm 2016. Đừng quên ghi chép lại bài học để mình có thể review lại kiến thức nhanh các bạn nhé. Chúc Các Bạn Đạt Điểm Tốt Trong Kì Thi Sắp Tới.

Share.

Luyện Đề IGCSE – W16 41 – Câu 3

0

IGCSE là Chương trình học Quốc Tế Hệ Cambridge với nhiều môn học bằng tiếng anh. Trong video này chúng ta sẽ cùng nhau chữa bài tập —- đề thi năm 2016. Đừng quên ghi chép lại bài học để mình có thể review lại kiến thức nhanh các bạn nhé. Chúc Các Bạn Đạt Điểm Tốt Trong Kì Thi Sắp Tới.

Share.

Luyện Đề IGCSE – W16 42 – Câu 3

0

IGCSE là Chương trình học Quốc Tế Hệ Cambridge với nhiều môn học bằng tiếng anh. Trong video này chúng ta sẽ cùng nhau chữa bài tập —- đề thi năm 2016. Đừng quên ghi chép lại bài học để mình có thể review lại kiến thức nhanh các bạn nhé. Chúc Các Bạn Đạt Điểm Tốt Trong Kì Thi Sắp Tới.

Share.

Luyện Đề IGCSE – W16 43 – Câu 3

0

IGCSE là Chương trình học Quốc Tế Hệ Cambridge với nhiều môn học bằng tiếng anh. Trong video này chúng ta sẽ cùng nhau chữa bài tập —- đề thi năm 2016. Đừng quên ghi chép lại bài học để mình có thể review lại kiến thức nhanh các bạn nhé. Chúc Các Bạn Đạt Điểm Tốt Trong Kì Thi Sắp Tới.

Share.
1 2 3 5