Ứng Dụng Differentiation Trong Tìm Equation Of Tangents Toán A Level IB

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Tại Sao bạn phải thành thạo các dùng Diff cho Tangent? Và làm thế nào bạn có thể thạo tangent nếu không thực hành nhiều với nó? Chắc không có cách nào khác đâu nhỉ? Vậy! Xắn tay áo lên và sau video này hãy bắt tay thực hành luôn nhé các bạn. Thực hành , tính toán, sai cũng được đề còn kịp thời sửa chữa. 😀

Share.

Comments are closed.