Chào mừng các bạn đã đến với chương trình học Toán tiếng Anh từ Happymath. Buổi hôm nay thầy sẽ chia sẻ cho các bạn hiểu về lý do dạy bộ môn này. Đây là chương trình mới đối với nhiều người nhưng nếu sớm tiếp xúc thì sẽ rất có ích cho con em sau này.

Share.

Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bài giảng toán a level online trong chương trình của Happymath. Khác với các video bài giảng kiến thức khác, video hôm nay sẽ đề cập đến áp lực từ môn học chúng ta đang luyện.

Share.