Perpendicular Bisector Là Gì Và Cách Tính Trong A Level Và IB

0

Perpendicular Bisector là gì? Cách vẽ nó như thế nào? Đây là một khái niệm nâng cao và theo tiếng việt tức là Đường Trung Trực. Đường đi qua điểm giữa và vuông góc với đoạn thẳng. Vậy nó có rõ ràng 2 ý: 1 là nó vuông góc với 1 đường cho trước; 2 là nó đi qua Mid-points. Vậy làm thế nào để vẽ và viết equation cho đường thẳng này?

Share.

Comments are closed.